Danmark er et sejlerland

Med mere end 7.000 kilometer kystlinje og en stor mængde sejlbare søer i indlandet er Danmark virkelig et sejlerland. Kysten rundt ligger store og små lystbådehavne, og ved bredderne af talrige søer ligger kønne byer, der også har en lystbådehavn.

Hele det midtjyske område, der kaldes Søhøjlandet er således et smukt område med store søer, der bruges til lystsejlads og sportssejlads. Silkeborg og Ry er de største lystbådehavne i området, og i Ry er der fantastiske muligheder for at have sin båd liggende og bruge havnen som udgangspunkt for dagsture og hyggeture ud på søerne. Her kan man også have sin båd opstaldet om vinteren, hvis man har brug for det, ligesom man kan bruge faciliteterne til at vedligeholde båden om vinteren.

En særlig kultur

Danskerne har sejlet, så længe vi har beboet vores land, for med så meget vand omkring os har have og søer altid været en vigtig del af vores liv. Vi sejlede ud for at fiske både til os selv og til at forsyne byerne med – og folk i det sydlige Europa, som i Middelalderen og senere købte vores saltede sild i store mængder for at kunne overholde de katolske fasteregler.

At færdes på vandet har altid været en del af vores kultur, og da fritid blev en hverdagsting i det 20. århundrede, var sejlads med lystbåde noget af det, som vi kastede os over. Forfattere som Johannes V. Jensen og Ludvig Holberg skrev om det smukke syn af lystsejlernes hvide sejl på det blå hav, og i dag er lystsejlads en folkesport, fordi det er blevet mere økonomisk overkommeligt for flere at eje en lystbåd.

Hav eller sø?

Om man foretrækker at sejle på havet eller på en af vore smukke søer, afhænger både af geografien og af den måde, man har lyst til at sejle på – og hvad man vil se.

Har man sin båd liggende ved en søhavn som i Ry, vil man kunne nyde at sejle i et genkendeligt farvand, hvor man kan få stor glæde af at lægge til ved de små anløbsbroer forskellige steder ved Mossø, Julsø og Knudsø, som der er adgang til fra havnen i Ry.

Er man havsejler, foretrækker man måske i højere grad den lidt mere udfordrende sejlads, og mange lystsejlere har sejlet både til Norge og Sverige og Sydeuropa fra deres udgangshavn i Danmark.

Gode faciliteter

Som sejler er det vigtigt, at der er ordentlige faciliteter på de forskellige lystbådehavne. Det er en fordel, hvis der er badfaciliteter og toiletter, så man ikke nødvendigvis skal foretage sig alt på båden, og mange steder er der også samlingssteder og lokaler for medlemmer af de bådelaug, der tit er rammen om driften af en lystbådehavn. Hertil kommer fritidsfaciliteter, som for eksempel indebærer, at man kan hygge sig omkring store fælles grillsteder og dyrke det venskabelige samvær.

For mange sejlere er livet i havnen en vigtig del af det hele. At hygge sig med vennerne med en øl eller en kop kaffe, mens man renser bådens bund og maler, inden sæsonen starter, er en vigtig del af livet i havnen, og de steder, hvor der stadig foregår fiskeri, er der også af den grund en helt særlig stemning.

I Ry er havnen en integreret af byen, og der er kort til den hyggelige by, hvor man kan købe ind i gode butikker og også gå en tur i biografen, hvis bådhyggen en aften skulle blive afbrudt af rusk og regn.